Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva