Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti / varovalnem pasu

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov