OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandat 2022 - 2026)
  • predsednik, Primož Križnar, mag. prava
  • namestnica predsednika, Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav.
  • 1. članica, Marija Golba Mihelič
  • namestnica 1. članice, Jožefa Ažman
  • 2. članica, Eva Zaletelj Krajnik
  • namestnica 2. članice, Jana Vovko
  • 3. članica, Tanja Kokalj
  • namestnica 3. članice, Katja Celec
Člani (mandat 2018 - 2022)
  • predsednik, Primož Križnar, mag.prava
  • namestnica predsednika, Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.pravnica
  • članica, Joži Ažman
  • namestnica članice, Katja Celec
  • članica, Erna Teran
  • namestnica članice, Eva Zaletelj
  • članica, Marija Golba Mihelič
  • namestnica članice, Tanja Kokalj