OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Primož Križnar, mag. prava
 • namestnica predsednika, Tatjana Hudobivnik, univ. dipl. prav.
 • 1. članica, Marija Golba Mihelič
 • namestnica 1. članice, Jožefa Ažman
 • 2. članica, Eva Zaletelj Krajnik
 • namestnica 2. članice, Jana Vovko
 • 3. članica, Tanja Kokalj
 • namestnica 3. članice, Katja Celec
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Primož Križnar, mag.prava
 • namestnica predsednika, Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.pravnica
 • članica, Joži Ažman
 • namestnica članice, Katja Celec
 • članica, Erna Teran
 • namestnica članice, Eva Zaletelj
 • članica, Marija Golba Mihelič
 • namestnica članice, Tanja Kokalj