OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Primož Križnar, mag.prava
  • namestnica predsednika Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.pravnica
  • članica Joži Ažman
  • namestnica članice Katja Celec
  • članica Erna Teran
  • namestnica članice Eva Zaletelj
  • članica Marija Golba Mihelič
  • namestnica članice Tanja Kokalj