OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Primož Križnar, mag.prava
  • namestnica predsednika, Tatjana Hudobivnik, univ.dipl.pravnica
  • članica, Joži Ažman
  • namestnica članice, Katja Celec
  • članica, Erna Teran
  • namestnica članice, Eva Zaletelj
  • članica, Marija Golba Mihelič
  • namestnica članice, Tanja Kokalj