ODBOR SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Jože Mohorič
  • Roman Andoljšek, predstavnik PP Kranj
  • Blaž Belehar, predstavnik OŠ Naklo
  • Franc Zadnikar, predstavnik MDO Naklo
  • Tomaž Zupan, predstavnik občinskega sveta Občine Naklo
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica Sandra Smodiš
  • član Roman Andoljšek, predstavnik PP Kranj
  • član Blaž Belehar, predstavnik OŠ Naklo
  • član Franc Zadnikar, predstavnik MDO Naklo
  • član Ivo Černilec, predstavnik Občinskega sveta Občine Naklo