Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave

Predpisi, na katere predpis vpliva