Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja

Predpisi, na katere predpis vpliva