Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PO11 Spodnja vas - sever

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva