3. IZREDNA SEJA

570
Seja je potekala dne 16.12.2015 ob 17.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 19.12.2015
Konec veljavnosti: 01.01.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu PO11 Spodnja vas - sever (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 01.01.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)