4. REDNA SEJA

570
Seja je potekala dne 13.06.2011 ob 18.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2011 (Uradni list Republike Slovenije št. 53/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.06.2011
Začetek veljavnosti: 02.07.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.06.2011
Začetek veljavnosti: 14.07.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2011/2012 (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.06.2011
Začetek veljavnosti: 13.06.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p. o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o (Uradni list Republike Slovenije št. 55/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.06.2011
Začetek veljavnosti: 23.07.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Zaključni račun proračuna Občine Naklo za leto 2010 (Uradni list Republike Slovenije št. 53/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.06.2011
Začetek veljavnosti: 14.06.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Proračun občine