21. REDNA SEJA

521
Seja je potekala dne 19.05.2010 ob 18.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Obvezna razlaga četrte alineje 1. točke 53. člena in 5. točke 82. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 48/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.05.2010
Začetek veljavnosti: 14.06.2010
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni coni v Naklem (Uradni list Republike Slovenije št. 46/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.05.2010
Začetek veljavnosti: 16.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu območja SD 17/1 Naklo – sever (Uradni list Republike Slovenije št. 46/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.05.2010
Začetek veljavnosti: 16.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi (Uradni list Republike Slovenije št. 47/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo (Uradni list Republike Slovenije št. 57/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.05.2010
Začetek veljavnosti: 31.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi (Uradni list Republike Slovenije št. 47/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 19.05.2010
Začetek veljavnosti: 12.06.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo