Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Naklo

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva