Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva