Zelene rešitve

1825
516.150,42 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti
299.999,76 €
V teku
Bistrica, 4202 Naklo

Podatki o financiranju