JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE NAKLO (SPREMEMBE ŠT. 1)

28. 5. 2024 Mojca Š. (OE OBČINSKA UPRAVA) 236