SREČANJE JUBILANTOV 23. 11. 2023

24. 11. 2023 MAJA Š. (OE OBČINSKA UPRAVA) 114