Škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

16. 11. 2023 Marta G. (OE OBČINSKA UPRAVA) 81