SREČANJE JUBILANTOV 14. 9. 2023

21. 9. 2023 MAJA Š. (OE OBČINSKA UPRAVA) 119