PRESKRBA S PITNO VODO - del ZGORNJIH DUPELJ, 7.9. med 9. in 12. uro

6. 9. 2023 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 56