PRESKRBA S PITNO VODO - naselje ZGORNJE DUPLJE in SPODNJE DUPLJE, 6.9.2023 med 8. in 13. uro

6. 9. 2023 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 28