Obvestilo o dodelitvi sredstev za sanacijo po neurjih (12. 7. do 2. 8. 2023)

25. 8. 2023 Marta G. (OE OBČINSKA UPRAVA) 95