PRESKRBA S PITNO VODO - naselje ZADRAGA, dne 27.7.2023, med 9. in 12. uro

27. 7. 2023 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 122