KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE - PODTABOR

201
1.516.566,11 €
Načrt za okrevanje in odpornost
578.994,03 €
V teku