KOMUNALNA UREDITEV PODBREZJE - PODTABOR

467
1.516.566,11 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
578.994,03 EUR
V teku