PRESKRBA S PITNO VODO - Industrijska cona Naklo, dne 11.11.2022, med 8. in 11. uro

10. 11. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 114