PRESKRBA S PITNO VODO - Podbrezje (Podtabor), 13.10.2022, do 16. ure

13. 10. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 71