PRESKRBA S PITNO VODO - Podbrezje, 13.10.2022, med 9. in 14. uro

13. 10. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 38