PRESKRBA S PITNO VODO - Podbrezje, dne 19.9.2022, med 11. in 13. uro

19. 9. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 75