PRESKRBA S PITNO VODO - Strahinj, dne 6.9.2022, med 8. in 13. uro

5. 9. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 109