PRESKRBA S PITNO VODO - PODBREZJE, BISTRICA, ŽEJE, 1.9.2022, do 24.ure

1. 9. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 59