PRESKRBA S PITNO VODO - Podbrezje, 1.9.2022, 11:30 - 14. ura

1. 9. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 27