UREDITEV KOLESARSKE INFRASTRUKTURE V OBČINI NAKLO V OKVIRU VZPOSTAVITVE KOLESARSKE TRASE KRANJ - NAKLO - ZADRAGA

66
Evropski sklad za regionalni razvoj, Proračun RS
311.063,58 €
V teku