PRESKRBA S PITNO VODO - PODBREZJE, dne 16.8.2022, do 18. ure

16. 8. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 62