Kolesarska veriga na podeželju

1081
98.949,90 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Povezava
podbrezje 120, 4202 Naklo
november 2020
december 2022

Podatki o financiranju