PRESKRBA S PITNO VODO - naselje Zadraga, 22.2.2022, med 10. in 15. uro

22. 3. 2022 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 59