PRESKRBA S PITNO VODO - Zadraga in del naselja Strahinj, 8.9.2020

7. 9. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 253