PRESKRBA S PITNO VODO - Naklo (Cvetlična ulica, Ulica Vinka Rejca in Valentina Vodnika ter del Ulice Bratov Praprotnik in Toma Zupana) 6.7.2020

3. 7. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 147