PRESKRBA S PITNO VODO - Podbrezje, Bistrica, Žeje, 24.6.2020

24. 6. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 285