PRESKRBA S PITNO VODO - Naklo (Ulica Valentina Vodnika, Ulica Toma Zupana, Ulica Vinka Rejca), sreda - 22.4.2020 in torek - 21.4.2020, med 11. in 13. uro

21. 4. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 202