Vprašanja glede Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

6. 4. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 257