PRESKRBA S PITNO VODO - Podbrezje, Bistrica, Žeje. 7.4.2020, med 8:00 in 16:00 uro

5. 4. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 189