OBVESTILO - KOMUNALA KRANJ (ZBIRNI CENTRI in poslovna stavba)

13. 3. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 986