Podpis pogodbe z Zavetiščem Gmajnice

3. 3. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 263