PRESKRBA S PITNO VODO - Naklo - Temniška ulica in ulica Na Kalu - 6.2.2020

5. 2. 2020 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 53