PRESKRBA S PITNO VODO - Duplje, Zadraga, Strahinj, 25.10.2019

25. 10. 2019 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 323