PRESKRBA S PITNO VODO - naselje Naklo, 7.10.2019

7. 10. 2019 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 201