PRESKRBA S PITNO VODO - naselje Naklo, del Glavne ceste, 13.8.2019 - POPRAVEK

13. 8. 2019 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 150