POSLOVANJE KRAJEVNEGA URADA NAKLO V AVGUSTU - popravek

24. 7. 2019 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 265