PRESKRBA S PITNO VODO - Polica, 2.7.2019, med 12. in 17. uro

1. 7. 2019 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 260