PRESKRBA S PITNO VODO - Zg. Duplje, 10.6.2016, med 9. in 11. uro

10. 6. 2019 Bojana U. (OE OBČINSKA UPRAVA) 112