Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta NUS v poslovni coni Naklo

15. 3. 2019 Mojca Š. (OE OBČINSKA UPRAVA) 142