CIVILNA ZAŠČITA OBČINE NAKLO

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • poveljnik Mitja Valentič
  • namestnik poveljnika Tadej Mohorič
  • član Ivo Černilec
  • član Dragotin Goričan
  • član Jure Renko
  • članica Andrej Kuhar
  • član Andrej Pavlin
  • član Primož Povše
  • član Brane Teran