CIVILNA ZAŠČITA OBČINE NAKLO

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • poveljnik, Mitja Valentič
  • namestnik poveljnika, Tadej Mohorič
  • član, Ivo Černilec
  • član, Dragotin Goričan
  • član, Jure Renko
  • članica, Andrej Kuhar
  • član, Andrej Pavlin
  • član, Primož Povše
  • član, Brane Teran